Jak dokładnie należy stosować lek Viagra?

Dawkowanie jest bardzo ważne

Lek obowiązkowo musimy stosować według wszelkich zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwości jakichkolwiek, to musimy obowiązkowo się skontaktować z farmaceutą, ale najlepiej z lekarzem. Dawka zalecana to pięćdziesiąt mili gramów. Na pewno leku Viagra nie możemy stosować częściej, a niżeli jeden raz na dobę. Viagra być powinna przyjęta przez mężczyznę na jakąś godzinę przed zaplanowaną seksualną aktywność. Tabletkę musimy połknąć obowiązkowo w całości. Najlepiej popijając szklanką wody. W razie wyrażenia, że działanie Viagry jest zbytnio mocne czy też zaś zbyt słabe, to należy się zwrócić do farmaceuty czy też do lekarza. Viagra pomaga nam osiągnąć erekcję jednak pod warunkiem seksualnego pobudzenia. Czas, po jakim działanie leku występuje jest zupełnie różny u mężczyzn. Zwykle jest to pomiędzy pół godziny, a jedną godziną. Działanie nastąpić może później, ale tylko i wyłącznie gdy lek zostanie zastosowany po posiłku obfitym. Skontaktować się należy na pewno z lekarze, gdy po samym zażyciu leku Viagra do erekcji nie dochodzi czy też gdy sam czas trwania wzwodu jest niewystarczający do obycia płciowego stosunku. W razie zażycia dawki większej od zalecanej laku Viagra mogą częściej u pacjentów występować niepożądane działania i mogą one być dużo bardziej nasilone. Zażycie większej dawki niż sto mili gramów w ogóle nie oznacza to zwiększenia samej skuteczności leku. Także nie należy zażywać ilości większej tabletek, a niżeli przepisuje lekarz. Skontaktować się należy z lekarzem w razie przyjęcia większej ilości tabletek od tej zaleconej. W razie związanych wątpliwości z zastosowaniem leku, także zwrócić należy do farmaceuty czy też do lekarza.

Możliwe niepożądane działania

W zasadzie jak wszystkie z leków, w tym także Viagra wywoływać może niepożądane działania. Oczywiście nie u każdego pacjenta one występują. Niepożądane działania są zgłaszane najczęściej jak po prostu łagodne, krótkotrwałe czy też nasilone w sposób umiarkowany. Jeśli podczas płciowego stosunku lub też po nim pacjent ból odczuwa w klatce piersiowej, to powinien przyjąć pozycję półsiedzącą oraz także spróbować się troszkę rozluźnić. Pod żadnym pozorem nie powinien on przyjmować żadnych nitratów, aby złagodzić ból w piersiowej klatce. Do tego pacjent także powinien natychmiastowo się skontaktować ze swoim lekarzem. Wszystkie leki, a w tym także Viagra wywoływać mogą alergiczne reakcje. Natychmiast należy się skontaktować z lekarzem, gdy u pacjenta po zażyciu Vigry wystąpią objawy następujące: trudności w oddychaniu, nagły oddech świszczący, obrzęk twarzy, obrzęk powiek, obrzęk gardła czy też obrzęk warg. Istnieją również doniesienia o przedłużającym się nadmiernie oraz czasem bolesnych wzwodach bezpośrednio po przyjęciu lekarstwa VIagra. Jeśli sam wzwód się utrzymuje ponad cztery godziny, to od razu z lekarzem się musimy skonsultować. Gdy u pacjenta występuje utrata wzroku czy też pogorszenie wzroku, zaprzestać on powinien przyjmowania Viagry oraz się natychmiast skontaktować ze swoim lekarzem.

Działania niepożądane bardzo częste

Działaniem niepożądanym bardzo częstym jest ból głowy. Występuje on częściej niż u jednego na dziesięcioro pacjentów. Działania niepożądane częste to: niestrawność, zaczerwienienie nagłe twarzy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy czy też uczucie zatkanego nosa. Wracając do zaburzenia widzenia, to musimy wiedzieć, że jest to duża nadwrażliwość na światło, widzenie z poświatą kolorową czy też zmniejszenie samej ostrości widzenia. Każdemu mężczyźnie objawy te powinny dać do zrozumienia. Działania powyższe występują u jednego na dziesięciu pacjentów do stu pacjentów. Mamy tutaj także do czynienia z działaniami niepożądanymi niezbyt częstymi. To one występują u jednego na stu pacjentów do tysiąca pacjentów. A jakie to działania niepożądane? Są to: wysypka skórna, wymioty, podrażnienie oka, krwawienie do części tylnej oka, przekrwienie oczu, podwójne widzenie, ból oczu, nieprawidłowe odczucia w środku oka, szybkie czy też nieregularne bicie serca, senność, bóle mięśniowe, zwroty głowy, osłabione czucie dotyku, nudności, dzwonienie w uszach, ból w klatce piersiowej, suchość w ustnej jamie czy też duże uczucie zmęczenia. Ostatnia grupa działań niepożądanych to działania niepożądane rzadkie. Występują one u jednego na stu mężczyzny do dziesięciu tysięcy pacjentów. Są to takie niepożądane działania jak: omdlenia, niedociśnienie, tętnicze nadciśnienie, krwawienie z nosa, utrata słuchu czy też nagłe osłabienie. Działaniem niepożądanym dodatkowym są: ból w piersiowej klatce, kołatanie serca, atak serca, nagła śmierć oraz przejściowe zmniejszenie samego przepływu krwi przez niektóre spośród części mózgu. U większości, ale jednak nie u wszystkich pacjentów występowały wszelkie zaburzenia właśnie czynności serca jeszcze przed przyjęciem leku Viagra. W żadnym wypadku nie jest możliwe określenie czy niepożądane działania w ogóle związek miały z zastosowaniem leku Viagra. Jeśli się nasili któryś z niepożądanych objawów czy też wystąpią objawy niepożądane, które nie są wymienione w ulotce, to należy o tym niezwłocznie powiadomić lekarza.

Jak Viagrę należy przechowywać?

Lek obowiązkowo musi być przechowywane w miejscu, które jest niedostępne oraz niewidoczne dla dzieci. Lek ten przechowywać możemy w temperaturze, która nie przekracza trzydziestu stopni Celsjusza. Tabletki musimy przechowywać w opakowaniu oryginalnym oraz także chronionym przed wilgocią. Nie należy leku Viagra stosować po upływie terminu ważności, który jest zamieszczony na opakowaniu. Termin ważności jest zawsze ostatnim dniem danego miesiąca. Leków nie możemy wyrzucać do pojemników domowych czy też do kanalizacji. Należy na pewno zapytać się farmaceutą co z lekami zrobić, gdy już ich nie potrzebujemy. Dzięki temu chronimy bez dwóch zdań nasze środowisko. Ważna jest dla nas Viagra ulotka. W niej znajdziemy w zasadzie wszystkie najważniejsze informacje, które na pewno musimy znać, aby nie zrobić sobie krzywdy.

Informacje na podstawie https://www.aptekakamagra.pl/viagra.html